Научен комитет

Научният комитет е съставен от водещи специалисти в областта на фармацията и химията. Той ще оцени и допусне до пленарни доклади оценените като най-значими резюмета. 

 

чл.-кор. проф. дхн Тони Спасов
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
чл.-кор. проф. дхн Николай Денков
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
проф. Асена Стоименова, дф
Медицински университет - София
проф. Валентина Петкова, дфн
Медицински университет - София - Заместник-ректор
проф. Маргарита Касърова, дф
ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ - ГЛАВЕН СЕКРЕТАР
проф. д-р Петко Салчев, дмн
Национален център по обществено здраве и анализи
проф. д-р Димитър Терзииванов, дмн
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
доц. д-р Емил Христов, дф
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
проф. д-р Огнян Петров
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
доц. д-р Петя Христова
Софийски университет "Св. Климент Охридски" - заместник-декан на Биологическия факултет
доц. Евгени Григоров, дф
Медицински университет - Варна
доц. Христо Цачев, дф
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
проф. Светла Богданова, дфн
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
проф. д-р Ирина Караджова
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
доц. Татяна Зиколова, дф
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
проф. Стефан Николов, дфн
доц. Христина Лебанова, дф
Медицински университет - Плевен
проф. д-р Аля Таджер
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
доц. д-р Евгения Бенова
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
проф. д-р Адриана Тафрова - Григорова
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
проф. дхн Константин Балашев
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
проф. д-р Анела Иванова
Софийски университет “Св. Климент Охридски”
проф. дхн Соня Илиева
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
доц. д-р Диана Чешмеджиева
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
доц. д-р Пенка Василева
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
гл. ас Калина Андреевска, дф
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
доц. д-р Йордан Нинов
Софийски университет "Св. Климент Охридски" - заместник-декан на Факултета по химия и фармация
Inline
Inline