Научен комитет

Научният комитет е съставен от водещи специалисти в областта на фармацията и химията. Той ще оцени и допусне до пленарни доклади оценените като най-значими резюмета. 

 

чл.-кор. проф. дхн Тони Спасов
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
чл.-кор. проф. дхн Николай Денков
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
проф. д-р Димитър Терзииванов, дмн
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
проф. д-р Огнян Петров
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
доц. д-р Емил Христов, дф
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
доц. Христо Цачев, дф
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
проф. Светла Богданова, дфн
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
проф. д-р Ирина Караджова
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
доц. Татяна Зиколова, дф
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
проф. д-р Аля Таджер
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
проф. д-р Адриана Тафрова - Григорова
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
проф. дхн Константин Балашев
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
проф. дхн Соня Илиева
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
доц. д-р Диана Чешмеджиева
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
проф. д-р Анела Иванова
Софийски университет “Св. Климент Охридски”
доц. д-р Пенка Василева
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
доц. д-р Йордан Нинов
Софийски университет "Св. Климент Охридски"

В Научния комитет ще бъдат поканени и преподаватели от други университети.

Inline
Inline