Спонсори

ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР НА КОНФЕРЕНЦИЯТА Е СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ НА СОФИЙСКИЯ УИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

 

ЗЛАТНИ СПОНСОРИ

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

БРОНЗОВИ СПОНСОРИ

СПОНСОРИ

 

Inline
Inline