Скъпи колеги и приятели,

През пролетта на 2018 г. успешно се проведе първата Националната студентска конференция по фармацевтични и химични науки. Тя даде поле за изява за научните постижения и успехи на студенти от цялата страна. Научният форум получи положителни отзиви от химичната и фармацевтична индустрия, от съсловието на фармацевтите, от всички гости и колеги. Това доведе до създаване на ползотворно взаимодействие между студентските организации и фармацевтичната индустрия в цялостното многоразнообразие и широкоаспектност на взаимотношенията академия-бизнес. Чувстваме се удовлетворени от това, че инициативата провокира мисленето на много студенти и това допринесе за постигане на високи научни резултати. Щастливи сме и от факта, че успяхме да спомогнем за затвърждаването на връзката между Факлултета по химия и фармация (ФХФ) на Софийския университет (СУ) и останалите фармацевтични факултети и университети с преподаване на химически специалности в България.

Амбицирани от успешното провеждане, големия интерес и постигнатите резултати, ние – студентите от ФХФ на СУ, решихме да продължим прекрасната идея, превръщайки този научен форум в ежегодна традиция.

Нашите партньори са:

Inline
Inline