Патронажи

Конференцията се провежда под патронажа на Ректора на Софийския университет “Св. Климент Охридски”

проф. дфн Анастас Герджиков


Конференцията се провежда под патронажа на Председателя на УС на Българския фармацевтичен съюз

проф. Илко Гетов, дф


Конференцията се провежда под патронажа на Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарства

магистър-фармацевт Богдан Кирилов

Inline
Inline