Книги с резюмета

Изданията на Конференцията са регистрирани в https://portal.issn.org/ с номер ISSN: 2738-8247

Към началото