Промени в програмата – Организаторите не носят отговорност за промени в научната програма, които биха могли да възникнат поради непредвидени обстоятелства. Организаторите запазват правото си да променят мястото, часа, добавянето или отпадането на тема или събитие.

Към началото
Translate »