Conditions for participation

Участието в Конференцията е БЕЗПЛАТНО.

Кой има право да участва?

Всеки желаещ, независимо какъв е (студент от всяка специалност, преподавател, служител, ученик, учител, гражданин и др.) може участва в Конференцията. За участие с научен доклад или постер има определени условия, които ще намерите по-надолу в текста.

Какво трябва да направя, за да участвам в Конференцията?

За да участвате в Конференцията е необходимо задължително да се регистрирате.

Как и къде да се регистрирам?

Регистрацията за участие в Конференцията се извършва единствено и само чрез електронната система за регистрация.

Видове участие

Registration само за присъствие на Конференцията

Всеки, който желае да присъства на Конференцията е необходимо да се регистрира за присъствие. Има 4 вида регистрация за присъствие:
 • регистрация за присъствие на студенти – само за студенти, които в момента се обучават (само в специалности фармация, химически специалности, биологически специалности, медицина, дентална медицина, други медицински специалности и природни науки)
 • регистрация за присъствие на преподаватели (за преподаватели от всички университети)
 • регистрация за присъствие на специалисти – фармацевти, химици, биолози, биотехнолози, медици, лекари по дентална медицина и всички специалисти с интереси в областта на фармацията и химията
 • регистрация за присъствие на гости  – тук могат да се регистрират всички желаещи да присъстват на Конференцията, ако не попадат в изискванията на другите видове регистрация за присъствие
Регистрационните форми за присъствие са отворени от 29 октомври 2018 г. до 23:59 ч. на 2 април 2019 г. Регистрация за присъствие НЯМА да се извършва на място в дните на Конференцията.

 

Регистрация за кандидатстване за участие с НАУЧЕН ДОКЛАД в Конференцията

Задължително условие за кандидатстване за участие с научен доклад е представящите научния доклад да отговарят на поне едно от изброените условия:
 • да са студенти по фармация и химически науки;
 • да са студенти по медицински и природни науки с тема на доклада, отговаряща на научната насоченост на Конференцията;
 • да са докторанти с тема на доклада, отговаряща на научната насоченост на Конференцията;
 • да са специализанти с тема на доклада, отговаряща на научната насоченост на Конференцията;
 • да са млади учени (до 35 годишна възраст) с тема на доклада, отговаряща на научната насоченост на Конференцията;
 • да са магистър-фармацевти или химици (* до 1/3 от докладите в научната програма може да бъде изпълнена с научни доклади от магистър-фармацевти или химици).
В авторските колективи на научните доклади е допустимо да участват неограничен брой студенти и специалисти (вкл. преподаватели). При кандидатстване за участие с научен доклад е необходимо да се представят следните неща:
 • Заглавие на научния доклад (на български и английски език)
 • Резюме на научния доклад (на български и английски език) – до 250 думи
 • Имена на всички в авторския колектив (на български и английски език)
 • Месторабота, ВУЗ, научна организация или научна институция за всеки от авторския колектив
Научните доклади се представят само на български език. Регистрационните форми за кандидатстване за участие в Конференцията с научен доклад са отворени от 29 октомври 2018 г. до 23:59 ч. на 24 февруари 2019 г. Одобрените и допуснати до участие с научен доклад в Конференцията ще бъдат известени до 8 март 2019 г. и ще бъде необходимо да изпратят своите презентации до 24 март 2019 г.

Регистрация за участие с ПОСТЕР в Конференцията

Задължително условие за участие с постер е:
 • постерът да е на тема, отговаряща на научната насоченост на Конференцията;
 • постерът да бъде отпечатан в размер А1 или А0.
При регистрация за участие с постер е необходимо да се представят следните неща:
 • Заглавие на постера (на български и английски език)
 • Резюме на постера (на български и английски език) – до 250 думи
 • Имена на всички в авторския колектив (на български и английски език)
 • Месторабота, ВУЗ, научна организация или научна институция за всеки от авторския колектив
Постерите се представят на български и/или английски език. Регистрационните форми за участие в Конференцията с постер са отворени от 29 октомври 2018 г. до 23:59 ч. на 24 февруари 2019 г. Всеки желаещ ще бъде допуснат до участие в постерната сесия. Допълнително ще бъдат публикувани изискванията за предоставянето на постера.

Сертификати за участие

На всеки участник в Конференцията ще бъде издаден сертификат за участие.
Inline
Inline