Условия за участие и регистрация

Всеки желаещ, независимо какъв е (студент от всяка специалност, преподавател, служител, ученик, учител, гражданин и др.) може да участва в Конференцията. Предварителната регистрация е задължително условие за участие. Регистрацията се извършва единствено и само през регистрационната форма на сайта на Конференцията. Регистрация на място НЯМА да се извършва.

Регистрацията за присъствие ще се извършва електронно, през сайта на Конференцията от 1 юли 2022 г. до 19:30 ч. на 3 октомври 2022 г. 

Всички видове участия (само присъствие, участие с научен доклад и участие с постер) в Конференцията са напълно БЕЗПЛАТНИ за всеки!

За участниците с научен доклад и/или постери, както и за всички студенти и преподаватели от други градове, сме осигурили безплатни нощувки в общежитията на Софийския университет “Св. Климент Охридски” (в жк. Студентски град). Желаещите да ползват нощувки е необходимо да го заявят не по-късно от 20 септември 2022 г., за да може да се направи съответната организация за това. След тази дата тази възможност ще бъде преустановена.

Регистрация за кандидатстване за участие с НАУЧЕН ДОКЛАД в Конференцията

Задължително условие за кандидатстване за участие с научен доклад е представящите научния доклад да отговарят на поне едно от изброените условия:

 • да са студенти, специализанти или докторанти по фармация или медицински, химически или природни науки;
 • да са завършили висше образование и темата на доклада да съответства на научната насоченост на Конференцията (* до 1/3 от докладите в научната програма може да бъде изпълнена с научни доклади от вече завършили студенти).

В авторските колективи на научните доклади е допустимо да участват неограничен брой студенти и специалисти (вкл. преподаватели).

При кандидатстване за участие с научен доклад е необходимо да се представят на български и английски език следните неща:

 • Заглавие на научния доклад;
 • Резюме на научния доклад – до 250 думи;
 • Имена на всички в авторския колектив;
 • Месторабота, образователна или научна организация или институция за всеки от авторския колектив.

Научните доклади се представят на български или английски език. За чуждестранни участници (неизползващи български език) е допустимо регистрацията да се извърши само на английски език.

Регистрационните форми за кандидатстване за участие в Конференцията с научен доклад ще бъдат отворени от 1 юли 2022 г. до 23:59 ч. на 25 септември 2022 г. Одобрените и допуснати до участие с научен доклад в Конференцията ще бъдат известени до 28 септември 2022 г. и ще бъде необходимо да изпратят своите презентации до 30 септември 2022 г.

Регистрация за участие с ПОСТЕР в Конференцията

Задължително условие за участие с постер е:

 • постерът да е на тема, отговаряща на научната насоченост на Конференцията;
 • постерът да бъде отпечатан в размер А1 или А0 – постери, разпечатани в друг размер, няма да бъдат допуснати до участие.

При кандидатстване за участие с научен доклад е необходимо да се представят на български и английски език следните неща:

 • Заглавие на постера;
 • Резюме на постера – до 250 думи;
 • Имена на всички в авторския колектив;
 • Месторабота, образователна или научна организация или институция за всеки от авторския колектив.

Постерите се представят на български или английски език. За чуждестранни участници (неизползващи български език) е допустимо регистрацията да се извърши само на английски език.

Регистрационните форми за кандидатстване за участие в Конференцията с научен доклад ще бъдат отворени от 1 юли 2022 г. до 23:59 ч. на 28 септември 2022 г. Всеки желаещ ще бъде допуснат до участие в постерната сесия. До 25 септември 2022 г. постерите следва да бъдат изпратени в електронен формат.

Към началото
Translate »