Нова регистрация
Национална студентска конференция по фармацевтични и химични науки 2019 > Електронна система за регистрация > Нова регистрация > Участие с научен доклад
 

Използвайте тази форма, за да изпратите регистрацията си. Задължителните полета са маркирани с *

Име и фамилия: *
Email: *
Повтори email: *

Актуален телефон: *
Университет: *
Факултет: *
Вашата специалност е: *
ОКС/ОНС: *
В момента сте: *
За желаещите участници в Конференцията ще бъдат осигурени нощувки в общежитията на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Нощувките са безплатни. *Запознат/а съм, че темата на научния доклад трябва да отговаря на научната насоченост на Конференцията: *
Заглавие на научния доклад (BG - български език): *
Заглавие на научния доклад (EN - английски език): *
Ключови думи за научния доклад (BG) - от 3 до 5 думи: *
Ключови думи за научния доклад (EN) - от 3 до 5 думи: *
Резюме на научния доклад (BG) - до 250 думи (Резюмета, които са по-дълги от посоченото ограничение няма да бъдат разглеждани.): *
Резюме на научния доклад (EN) - до 250 думи (Резюмета, които са по-дълги от посоченото ограничение няма да бъдат разглеждани.): *
Авторски колектив на научния доклад (BG) - Моля, въведете имената на всички в авторския колектив заедно с тяхната месторабота, ВУЗ, научна организация или научна институция за всеки един: *
Авторски колектив на научния доклад (EN) - Моля, въведете имената на всички в авторския колектив заедно с тяхната месторабота, ВУЗ, научна организация или научна институция за всеки един: *
Ще присъствате ли на церемонията по откриване (04.04.2019 г.)? *
Ще присъствате ли на пленарните доклади през първия ден от Конференцията (04.04.2019 г.)? *
Ще присъствате ли на постерната сесия (04.04.2019 г.)? *
Ще присъствате ли на пленарните доклади през втория ден от Конференцията (05.04.2019 г.)? *
Ще присъствате ли на тържествения коктейл (от 19:00 ч. на 4 април 2019 г. в сградата на Факултета по химия и фармация) - ПРИСЪСТВИЕТО Е БЕЗПЛАТНО: *
Участвахте ли в първата Конференция през април 2018 година? *
Ще се радваме, ако споделите какво е мнението Ви за Конференцията и откъде научихте за нея.
Ако зависеше от Вас - Какво бихте направили за по-доброто провеждане на Конференцията?
Запознат/а съм с условията за участие в Конференцията - Декларирам, че съм запознат/а с условията за участие в Конференцията: *
Съгласие за предоставяне на лични данни - Декларирам, че предоставям личните си данни доброволно и съм съгласен/а те да бъдат използвани единствено и само за нуждите на Националната студентска конференция по фармацевтични и химични науки (4-5 април 2019 г.) в съответствие с действащото законодателство и политиката за защита на личните данни (виж на сайта). *

Анти-SPAM: *
 
 
 
 
 
 

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies