акад. проф. д-р Лъчезар Трайков, дмн
Ректор на Медицински университет - София
чл.-кор. проф. Тони Спасов, дхн
Декан на Факултета по химия и фармация
проф. Златка Димитрова, дфн
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
проф. Валентина Петкова, дфн
Зам. - ректор на Медицински университет - София
проф. Илко Гетов, дф
Председател на Национален съвет по цени и реимбурсиране на ЛП; Медицински университет - София
проф. д-р Димитър Терзииванов, дмн
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
проф. Светла Богданова, дфн
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
проф. Милен Димитров, дф
Заместник-декан на Фармацевтичен факултет към Медицински университет - София
доц. д-р Галя Маджарова
Заместник-декан на Факултет по химия и фармация - Софийски университет "Св. Климент Охридски"
доц. д-р Емил Христов, дф
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
доц. Татяна Зиколова, дф
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
доц. д-р Иванка Атанасова, дм
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
проф. д-р Радка Аргирова, дмн
Председател на Българското дружество по медицинска вирусология
проф. Георги Момеков, дфн
Медицински университет - София
проф. Александра Савова, дф
Медицински университет - София
доц. Христо Цачев, дф
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
доц. Евгени Григоров, дм
Медицински университет - Варна "Проф. д-р Параскев Стоянов"
проф. д-р Спиро Константинов, дмн
Медицински университет - София
маг.-фарм. Велина Григорова
Председател на Управителния съвет на Български фармацевтичен съюз
маг.-фарм. Димитър Маринов, дм
Главен секретар на Български фармацевтичен съюз
маг.-фарм. Венелин Сапунаров
Председател на Управителния съвет на Регионална фармацевтична колегия - София-Столична
доц. Даниела Грекова, дф
Медицински университет - Пловдив
доц. Анри Аструг, дф
Медицински университет - София
проф. Деница Момекова, дф
Медицински университет - София
доц. Калин Иванов, дф
Медицински университет - Пловдив
доц. Валентина Белчева, дф
Тракийски университет – Стара Загора
гл. ас. Любомир Маринов, дф
Медицински университет - София
гл. ас. Радиана Стайнова, дф
Медицински университет - Пловдив
Към началото
Translate »