Антоан Рангелов
студент по фармация – V курс, доктор по химия

Председател на Организационния комитет

Жорж Шопов
студент по фармация, V курс
Мартин Цветков
студент по фармация, V курс
Неделко Неделков
докторант по фармация
Стефка Стоянова
докторант по фармация
Дарин Тодоров
Камелия Шопова
Симеон Георгиев
Томчо Донин
Емануил Йорданов
Илиан Димитров
студент по фармация, II курс
Петя Бояджиева
Николай Начев
Насие Асипова
Десислава Величкова
Стефания Гайдарова

Към началото
Translate »