Ние разчитаме на Вас - нашите спонсори!​

Вярваме, че подпомагането и стимулирането на активните и амбициозни студенти днес е гаранция за общите ни успехи утре!

Защо да ни подкрепите?

Суспешно проведените две издания на Конференцията се утвърдихме като сериозен научен форум от национално и международно ниво, на който се представят резултати от научни изследвания, научни обзори по важни теми от областта на фармация, химията, медицината, иновации и подходи в науката, както и място за създаване на нови приятелства и контакти. Конференцията е без такси за присъствие и участие – напълно безплатно за всеки регистрирал се.

над 0
участници за 2 години

Участие в Конференцията взимат студенти от всички медицински университети и такива с изучаване на природни науки в България. Научния форум посетиха и наши колеги от Италия, Русия, Гърция, Мароко, Естония, Полша и Северна Македония.

над 0
създадени партньорства

Успяхме да създадем трайни и ползотворни партньорства с водещи световни компании във фармацевтичната индустрия, най-големите от които Bayer, MSD, Roche, Polpharma, Actavis (Teva), Angelini, Bioderma, Boiron, Bestamed и много други. [вижте всички наши партньори през годините тук]

През 2019 година научният форум получи акредитация като продължаващо обучение за магистър-фармацевти от Комисията по качество на Българския фармацевтичен съюз. За първи път студентска инициатива получава таква акредитация. Всички присъствали магистър-фармацевти получиха максималните 20 кредитни точки.

Гордеем се и с постигнатите резултати в научно отношение – в проведените до момента 2 издания на Конференцията бях представени над 55 научни доклада (под формата на орални презентации) и над 70 постерни презентации.

над 0
научни съобщения

Оферти за участие на фирми

Фирмена презентация

Краен срок за заявяване: 25 септември 2022 г.

Презентацията ще се проведе в панелите с научните доклади (20 или 30 минути).

20 мин. - 550 лв

30 мин. - 650 лв

Изложбен щанд

Краен срок за заявяване: 25 септември 2022 г.

Щандът (не по-малко от 5 кв. м.) ще бъде разположен непосредствено пред аудиторията, където ще се провежда Конференцията. Има възможност за позициониране на рекламни банери на фирмата. Осигурени са до 3 бр. столове и маса.

350 лв

Рекламни материали

Краен срок за заявяване: 25 септември 2022 г.

Включване на рекламни материали в комплектите, които се раздават безплатно на всеки участник.

350 лв

Лого

Краен срок за заявяване: 25 септември 2022 г.

Позициониране на логото на фирмата върху програмата, книжката с абстракти, рекламни банери и сайта на Конференцията.

300 лв

НОВО! - Кариерен Workshop

Краен срок за заявяване: 25 септември 2022 г.

Презентация на кариерни възможности при спонсора в специално обособен панел.

250 лв

НОВО! - Рекламна страница

Краен срок за заявяване: 25 септември 2022 г.

Позициониране на посочена от Вас реклама (формат А5) в някоя от първите 10 страници на книжката с абстрактите.

200 лв

Пакетни участия

Златен спонсор

Краен срок за заявяване: 25 септември 2022 г.

Включва всички видове участие (без кариерен Workshop) с фирмена презентация – 30 мин.

1300 лв

Сребърен спонсор

Краен срок за заявяване: 25 септември 2022 г.

Включва промоционална фирмена презентация (20 мин.) в рамките на Конференцията, изложбен щанд за двата дни на Конференцията (не по-малко от 5 кв. м.) и позициониране на логото на фирмата върху програмата, книжката с абстракти и сайта на Конференцията

1000 лв

Бронзов спонсор

Краен срок за заявяване: 25 септември 2022 г.

Включва промоционална фирмена презентация в рамките на Конференцията (20 мин.) и изложбен щанд за двата дни на Конференцията (не по-малко от 5 кв. м.)

800 лв

Всички посочени цени са без ДДС.

Към началото
Translate »