Организационен комитет

Националната студентска конференция по фармацевтични и химични науки се организира от бивши и настоящи студентити и докторанти на Факултета по химия и фармация на Софийския университет.

Ивета Стамболийска

СТУДЕНТ ПО ФАРМАЦИЯ, V КУРС
Председател на организационния комитет

Стефка Стоянова

студент по фармация,
V курс

Симеон Георгиев

Магистър-фармацевт,
випуск 2018

Александра Соколова

Студент по Фармация,
V курс

Ивана Цапкова

Студент по химия,
IV курс

Ангел Даков

Студент по фармация,
V курс

Неда Стоянова

студент по химия,
IV курс

Йоанна Стефанова

студент по Фармация,
III курс

Светлозар Кирилов

Студент по фармация,
IV курс

Янислав Данчовски

Студент по химия,
IV курс

гл. ас. д-р Антоан Рангелов

преподавател

Дона Далева

студент по фармация,
V курс

Мария Кирева

Студент по химия,
III курс

Елена Геранова

Студент по фармация,
III курс

Иван Ангелов

Студент по Фармация,
V курс

Към началото