Организационен комитет

Националната студентска конференция по фармацевтични и химични науки се организира от бивши и настоящи студентити и докторанти на Факултета по химия и фармация на Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

Ивета Стамболийска

СТУДЕНТ ПО ФАРМАЦИЯ, V КУРС
Председател на организационния комитет

Стефка Стоянова

магистър-фармацевт,
випуск 2019

Ангел Даков

Студент по фармация,
V курс

Дона Далева

студент по фармация,
V курс

Янислав Данчовски

Студент по химия,
IV курс

Неда Тодорова

студент по химия,
IV курс

Йоанна Стефанова

студент по Фармация,
III курс

Елена Геранова

Студент по фармация,
III курс

Симеон Георгиев

Магистър-фармацевт,
випуск 2018

Александра Соколова

Студент по Фармация,
V курс

Антоан Рангелов

Ивана Цапкова

Студент по химия,
IV курс

Светлозар Кирилов

Студент по фармация,
IV курс

Мария Кирева

Студент по химия,
III курс

Николай Начев

студент по Фармация,
II курс

Кристина Кирилова

Студент по фармация,
IV курс

Към началото