Научен комитет

чл.-кор. проф. дбн Румен Панков

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

проф. Асена Стоименова, дф

Медицински университет - София

проф. Маргарита Касърова-Трайкова, дф

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ

доц. Евгени Григоров, дм

Медицински университет - Варна

проф. д-р Мария Миланова

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

доц. Христо Цачев, дф

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

доц. д-р Иванка Атанасова, дм

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

доц. Татяна Зиколова, дф

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

проф. дхн Тодор Дудев

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

доц. д-р Диана Чешмеджиева

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

доц. д-р Боряна Донкова

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

гл. ас Калина Андреевска, дф

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

проф. дхн Николай Денков

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

проф. д-р Димитър Терзииванов, дмн

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

проф. Валентина Петкова, дфн

Медицински университет - София - Заместник-ректор

проф. д-р Илко Гетов, дф

медицински университет - софия

доц. д-р Емил Христов, дф

Софийски университет "Св. Климент Охридски"​

проф. Светла Богданова, дфн

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

проф. Георги Момеков

Медицински университет - София

доц. д-р Галя Маджарова

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

проф. дхн Константин Балашев

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

доц. Христина Лебанова, дф

Медицински университет - Плевен

доц. Крум Стефанов Кафеджийски, дф

Медицински университет - Плевен

доц. д-р Сава Огнянов

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

проф. д-р Цветанка Иванова

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Към началото