Регистрационна форма за присъствие на Конфереренцията за студенти

Ако сте се регистрирали или ще се регистрирате за участие с научен доклад или постер НЕ Е НЕОБХОДИМО да се регистрирате за присъствие.

Предпочитания за присъствие

Молим Ви да посочите Вашите предпочитания за присъствието Ви.

Срокът за регистрация е удължен до 23:59 ч. на 8 март 2020 г.

Регистрационна форма за участие с научен доклад

Всички изпратени регистрации ще бъдат оценени от Научния комитет на Конференцията. Всеки желаещ да участва с научен доклад ще бъде уведомен индивидуално.

Информация за научния доклад


Предпочитания за присъствие

Молим Ви да посочите Вашите предпочитания за присъствието Ви.

Срокът за регистрация е удължен до 23:59 ч. на 8 март 2020 г.

Регистрационна форма за участие с постер


Информация за постера


Предпочитания за присъствие

Молим Ви да посочите Вашите предпочитания за присъствието Ви.

Регистрационна форма за присъствие на Конфереренцията за преподаватели


Предпочитания за присъствие

Молим Ви да посочите Вашите предпочитания за присъствието Ви.

Регистрационна форма за присъствие на Конфереренцията за специалисти


Предпочитания за присъствие

Молим Ви да посочите Вашите предпочитания за присъствието Ви.

Регистрационна форма за присъствие на Конфереренцията за гости


Предпочитания за присъствие

Молим Ви да посочите Вашите предпочитания за присъствието Ви.

Към началото