Регистрационна форма за присъствие на Конфереренцията за студенти

Ако сте се регистрирали или ще се регистрирате за участие с научен доклад или постер НЕ Е НЕОБХОДИМО да се регистрирате за присъствие.

Нощувки в общежитията на Софийския университет “Св. Климент Охирдски”

За участниците с научен доклад и/или постери, както и за всички студенти и преподаватели от други градове, сме осигурили безплатни нощувки в общежитията на Софийския университет “Св. Климент Охридски” (в жк. Студентски град). Желаещите да ползват нощувки е необходимо да го заявят не по-късно от 23 февруари 2020 г., за да може да се направи съответната организация за това. След това тази възможност ще бъде преустановена.

Предпочитания за присъствие

Молим Ви да посочите Вашите предпочитания за присъствието Ви.

Регистрационна форма за участие с научен доклад

Всички изпратени регистрации ще бъдат оценени от Научния комитет на Конференцията. Всеки желаещ да участва с научен доклад ще бъде уведомен индивидуално.

Информация за научния доклад


Нощувки в общежитията на Софийския университет “Св. Климент Охирдски”

За участниците с научен доклад и/или постери, както и за всички студенти и преподаватели от други градове, сме осигурили безплатни нощувки в общежитията на Софийския университет “Св. Климент Охридски” (в жк. Студентски град). Желаещите да ползват нощувки е необходимо да го заявят не по-късно от 23 февруари 2020 г., за да може да се направи съответната организация за това. След това тази възможност ще бъде преустановена.

Предпочитания за присъствие

Молим Ви да посочите Вашите предпочитания за присъствието Ви.

Регистрационна форма за участие с постер


Информация за постера


Нощувки в общежитията на Софийския университет “Св. Климент Охирдски”

За участниците с научен доклад и/или постери, както и за всички студенти и преподаватели от други градове, сме осигурили безплатни нощувки в общежитията на Софийския университет “Св. Климент Охридски” (в жк. Студентски град). Желаещите да ползват нощувки е необходимо да го заявят не по-късно от 23 февруари 2020 г., за да може да се направи съответната организация за това. След това тази възможност ще бъде преустановена.

Предпочитания за присъствие

Молим Ви да посочите Вашите предпочитания за присъствието Ви.

Регистрационна форма за присъствие на Конфереренцията за преподаватели


Предпочитания за присъствие

Молим Ви да посочите Вашите предпочитания за присъствието Ви.

Регистрационна форма за присъствие на Конфереренцията за специалисти


Предпочитания за присъствие

Молим Ви да посочите Вашите предпочитания за присъствието Ви.

Регистрационна форма за присъствие на Конфереренцията за гости


Предпочитания за присъствие

Молим Ви да посочите Вашите предпочитания за присъствието Ви.

Към началото