Видове регистрации и сроковете за тях

Всеки желаещ, независимо какъв е (студент от всяка специалност, преподавател, служител, ученик, учител, гражданин и др.) може участва в Конференцията. Задължително условие е да се регистрира за участие.

Регистрацията за присъствие ще се извършва електронно, през сайта на Конференцията от 30 септември 2019 г. до 23:59 ч. на 5 април 2020 г. Регистрация на място няма да се допуска.

Регистрация за кандидатстване за участие с НАУЧЕН ДОКЛАД в Конференцията

Задължително условие за кандидатстване за участие с научен доклад е представящите научния доклад да отговарят на поне едно от изброените условия:

 • да са студенти по фармация и химически науки;
 • да са студенти по медицински и природни науки с тема на доклада, отговаряща на научната насоченост на Конференцията;
 • да са докторанти с тема на доклада, отговаряща на научната насоченост на Конференцията;
 • да са специализанти с тема на доклада, отговаряща на научната насоченост на Конференцията;
 • да са млади учени (до 35 годишна възраст) с тема на доклада, отговаряща на научната насоченост на Конференцията;
 • да са магистър-фармацевти или химици (* до 1/3 от докладите в научната програма може да бъде изпълнена с научни доклади от медицински специалисти или химици).

В авторските колективи на научните доклади е допустимо да участват неограничен брой студенти и специалисти (вкл. преподаватели).

При кандидатстване за участие с научен доклад е необходимо да се представят следните неща:

 • Заглавие на научния доклад (на български и английски език)
 • Резюме на научния доклад (на български и английски език) – до 250 думи
 • Имена на всички в авторския колектив (на български и английски език)
 • Месторабота, ВУЗ, научна организация или научна институция за всеки от авторския колектив

Научните доклади се представят само на български език.

Регистрационните форми за кандидатстване за участие в Конференцията с научен доклад ще бъдат отворени от 30 септември 2019 г. до 23:59 ч. на 23 февруари 2020 г. Одобрените и допуснати до участие с научен доклад в Конференцията ще бъдат известени до 15 март 2020 г. и ще бъде необходимо да изпратят своите презентации до 29 март 2020 г.

Регистрация за участие с ПОСТЕР в Конференцията

Задължително условие за участие с постер е:

 • постерът да е на тема, отговаряща на научната насоченост на Конференцията;
 • постерът да бъде отпечатан в размер А1 – постери, разпечатани в друг размер, няма да бъдат допуснати до участие.

При регистрация за участие с постер е необходимо да се представят следните неща:

 • Заглавие на постера (на български и английски език)
 • Резюме на постера (на български и английски език) – до 250 думи
 • Имена на всички в авторския колектив (на български и английски език)
 • Месторабота, ВУЗ, научна организация или научна институция за всеки от авторския колектив

Постерите се представят на български и/или английски език.

Регистрационните форми за участие в Конференцията с постер са отворени от 30 септември 2019 г. до 23:59 ч. на 23 февруари 2020 г. Всеки желаещ ще бъде допуснат до участие в постерната сесия.

Често задавани въпроси и отговори

Всички видове участие (само присъствие, участие с научен доклад и участие с постер) в Конференцията са напълно БЕЗПЛАТНИ за всеки!

За участниците с научен доклад и/или постери, както и за всички студенти и преподаватели от други градове, сме осигурили безплатни нощувки в общежитията на Софийския университет “Св. Климент Охридски” (в жк. Студентски град). Желаещите да ползват нощувки е необходимо да го заявят не по-късно от 23 февруари 2020 г., за да може да се направи съответната организация за това. След тази дата тази възможност ще бъде преустановена.

Към началото