Условия за участие и регистрация

Всеки желаещ, независимо какъв е (студент от всяка специалност, преподавател, служител, ученик, учител, гражданин и др.) може да участва в Конференцията. Предварителната регистрация е задължително условие за участие. Регистрацията се извършва единствено и само през регистрационната форма на сайта на Конференцията. Регистрация на място НЯМА да се извършва.

Регистрацията за присъствие ще се извършва електронно, през сайта на Конференцията от 30 септември 2019 г. до 23:59 ч. на 5 април 2020 г. 

Всички видове участия (само присъствие, участие с научен доклад и участие с постер) в Конференцията са напълно БЕЗПЛАТНИ за всеки!

За участниците с научен доклад и/или постери, както и за всички студенти и преподаватели от други градове, сме осигурили безплатни нощувки в общежитията на Софийския университет “Св. Климент Охридски” (в жк. Студентски град). Желаещите да ползват нощувки е необходимо да го заявят не по-късно от 23 февруари 2020 г., за да може да се направи съответната организация за това. След тази дата тази възможност ще бъде преустановена.

Регистрация за кандидатстване за участие с НАУЧЕН ДОКЛАД в Конференцията

Задължително условие за кандидатстване за участие с научен доклад е представящите научния доклад да отговарят на поне едно от изброените условия:

 • да са студенти по фармация и химически науки;
 • да са студенти по медицински и природни науки с тема на доклада, отговаряща на научната насоченост на Конференцията;
 • да са докторанти с тема на доклада, отговаряща на научната насоченост на Конференцията;
 • да са специализанти с тема на доклада, отговаряща на научната насоченост на Конференцията;
 • да са млади учени (до 35 годишна възраст) с тема на доклада, отговаряща на научната насоченост на Конференцията;
 • да са магистър-фармацевти или химици (* до 1/3 от докладите в научната програма може да бъде изпълнена с научни доклади от медицински специалисти или химици).

В авторските колективи на научните доклади е допустимо да участват неограничен брой студенти и специалисти (вкл. преподаватели).

При кандидатстване за участие с научен доклад е необходимо да се представят следните неща:

 • Заглавие на научния доклад (на български и английски език)
 • Резюме на научния доклад (на български и английски език) – до 250 думи
 • Имена на всички в авторския колектив (на български и английски език)
 • Месторабота, ВУЗ, научна организация или научна институция за всеки от авторския колектив

Научните доклади се представят само на български език.

Регистрационните форми за кандидатстване за участие в Конференцията с научен доклад ще бъдат отворени от 30 септември 2019 г. до 23:59 ч. на 23 февруари 2020 г. Одобрените и допуснати до участие с научен доклад в Конференцията ще бъдат известени до 15 март 2020 г. и ще бъде необходимо да изпратят своите презентации до 29 март 2020 г.

Регистрация за участие с ПОСТЕР в Конференцията

Задължително условие за участие с постер е:

 • постерът да е на тема, отговаряща на научната насоченост на Конференцията;
 • постерът да бъде отпечатан в размер А1 или А0 – постери, разпечатани в друг размер, няма да бъдат допуснати до участие.

При регистрация за участие с постер е необходимо да се представят следните неща:

 • Заглавие на постера (на български и английски език)
 • Резюме на постера (на български и английски език) – до 250 думи
 • Имена на всички в авторския колектив (на български и английски език)
 • Месторабота, ВУЗ, научна организация или научна институция за всеки от авторския колектив

Постерите се представят на български и/или английски език.

Регистрационните форми за участие в Конференцията с постер са отворени от 30 септември 2019 г. до 23:59 ч. на 23 февруари 2020 г. Всеки желаещ ще бъде допуснат до участие в постерната сесия.

Към началото