Конференцията се отменя за неопределен период от време

Уважами колеги, 📢📢📢

По случай извънредното положение, обявено от Народното събрание на РБ, и Заповед № РД-19-139/13.03.2020 г. на ректора на Софийски университет ,,Св. Климент Охридски” съобщаваме, че организирането и провеждането на III-Национална студентска конференция по фармацевтични и химични науки се ОТМЕНЯ за неопределен период от време. 📍📍📍
Организирането на третото издание на конференцията ще започне непосредствено след отмяна на извънредното положение.✔️✔️✔️
Организационният комитет следи внимателно ситуацията и ще насрочи нова дата за провеждане на събитието в най-скоро време. 🔜🔜🔜
Благодарим на всички регистрирани участници, специалисти, преподаватели и гости за досегашната активност и ентусиазъм, както и на нашите патрони и партньори за подкрепата им. 👏👏👏

Ще направим всичко по силите си да оправдаем Вашето доверие!🙂

Tradition, innovations and professionalism