Пишете ни

Адрес за кореспонденция

София 1164, България
бул. "Джеймс Баучер" 1 Факултет по химия и фармация - Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Телефон за контакт (за спонсори)

+359 893700704

info@pharmconference.com

Към началото