Конференцията се провежда под патронажа на Ректора на Софийския университет “Св. Климент Охридски”

проф. дфн Анастас Герджиков

Конференцията се провежда под патронажа  на Българския фармацевтичен съюз

Конференцията се провежда под патронажа на Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарства

магистър-фармацевт Богдан Кирилов

Конференцията се провежда под патронажа на Председателя на УС на Съюза на химиците в България

проф. дн Венко Бешков

Към началото