Регистрирайте се за участие - тук. Участието е безплатно.
Краен срок за регистрация за участие с научен доклад и постер - до 23.02.2019 г.

Регистрация за фирми

Регистрационен формуляр за фирми
Попълнете формуляра и наш представител ще се свърже с Вас

ОФЕРТА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И СПОНСОРСТВО С ФИРМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА

Вид участие:

Цена:

1

Промоционална фирмена презентация в рамките на Конференцията (20 минути). Презентацията ще се проведе в панелите с научните доклади.

550 лв

2

Изложбен щанд за двата дни на Конференцията
(не по-малко от 4 кв. м.). Има възможност за позициониране на рекламни банери на фирмата. Осигурени са 2 бр. столове и маса. Щандът ще бъде разположен непосредствено пред аудиторията, където ще се провежда Конференцията.

350 лв

3

Включване на рекламни материали във всеки комплект.

350 лв

4 Позициониране на логото на фирмата върху програмата, книжката с абстракти, рекламни банери и сайта на Конференцията.

300 лв

ПАКЕТНИ УЧАСТИЯ

Пакет „ЗЛАТЕН СПОНСОР“ – фирмата ще се промотира като „Златен спонсор“ на Конференцията

Включва всички видове участие + бонус рекламна страница в книжката с абстрактите (формат на книжката А5).

1300 лв

Пакет „СРЕБЪРЕН СПОНСОР“ – фирмата ще се промотира като „Сребърен спонсор“ на Конференцията

Включва промоционална фирмена презентация в рамките на Конференцията (20 минути), изложбен щанд за двата дни на Конференцията (не по-малко от 4 кв. м.) и позициониране на логото на фирмата върху програмата, книжката с абстракти и сайта на Конференцията + бонус рекламна страница в книжката с абстрактите (формат на книжката А5).

1000 лв

Пакет „БРОНЗОВ СПОНСОР“ – фирмата ще се промотира като „Бронзов спонсор“ на Конференцията

Включва промоционална фирмена презентация в рамките на Конференцията (15 минути) и изложбен щанд за двата дни на Конференцията (не по-малко от 5 кв. м.) + бонус рекламна страница в книжката с абстрактите (формат на книжката А5).

800 лв

 

Inline
Inline